Warzywa, WarzywoWarzywa, Warzywo
Warzywa, WarzywoWarzywa, WarzywoSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoWarzywa, Warzywoportal rolniczyWarzywa, Warzywo


Warzywa


 


Pomidor uprawa

        Wymagania klimatyczne pomidorów są związane z miejscem ich pochodzenia. Pomidorom odpowiada wysoka temperatura powietrza i dość wysoka temperatura gleby. Nasiona kiełkują dopiero przy temperaturze 14-16 stopni C. Optymalna temperatura dla kwitnienia i zawiązywania owoców wynosi około 30 stopni C, a w dni pochmurne 23 stopnie C oraz 15-19 stopni C w nocy. Pomidory są bardzo wrażliwe na nagłe i silne zmiany temperatury. Rośliny słabo reagują na długi dzień mają natomiast wysokie wymagania w stosunku do natężenia światła. Co do wilgotności powietrza warzywo to ma wymagania umiarkowane. Znacznie wyższe są wymagania pomidorów co do wilgotności gleby. Pomidory nie mają dużych wymagań glebowych, mogą być uprawiane na każdej glebie odpowiednio zasobnej w składniki pokarmowe, niezbyt ciężkiej, nie podmokłej i łatwo nagrzewającej się. Pod pomidory przeznacza się przeważnie stanowisko w drugim lub trzecim roku po oborniku. W zmianowaniach warzywnych pomidorom można przeznaczyć każde stanowisko. Unikać należy uprawy pomidorów po ziemniakach ponieważ obie te rośliny są porażane przez te same choroby.
 
        Pomidory to rośliny o długim okresie wegetacji i wysokich wymaganiach w stosunku do temperatury i światła dlatego uprawia się je wyłącznie z rozsady. Przez produkcję rozsady w pomieszczeniach ogrzewanych przedłuża się okres wegetacji roślin o około 50-60 dni, co zapewnia dopiero możliwość uzyskania odpowiednich plonów. Pomidory można sadzić do gruntu dopiero gdy miną przymrozki majowe i gleba ogrzeje się do 12-13 stopni C. Odstępy sadzenia rozsady pomidorów zależą od typu odmiany, miejsca uprawy, sposobu prowadzenia roślin i przewidzianej pory zbioru. Szerokie zastosowanie znajdują w gruntowej uprawie pomidorów tunele foliowe, które do pewnego stopnia chronią uprawiane pod nimi rośliny przed ujemnym działaniem temperatury zewnętrznej. Z pomieszczeń uprawowych wykorzystuje się do produkcji pomidorów namioty z folii, skrzynie wędrowne, inspekty, szklarnie ze stołami i bez stołów ogrzewane i nie ogrzewane.   
 
        Gdy owoce są w pełni wyrośnięte, ale jeszcze zielone, nie muszą pozostać na roślinie aby osiągnąć dojrzałość użytkową to znaczy odpowiednio się zabarwić. Sztuczne dojrzewanie owoców trwa tym dłużej im wcześniej zostały zebrane i musi przebiegać w odpowiednich warunkach, aby nie nastąpiły niekorzystne zmiany w ich smaku. Owoce powinny być zbierane często, z  gruntu zbiera się co 3-5 dni, a ze szklarni czy innych pomieszczeń  co 2-3 dni. Zbiór w uprawie polowej należy zakończyć przed pierwszymi przymrozkami. Owoce czerwone można przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze od  4 –10 stopni C, przy 85-90% wilgotności i słabym obiegu powietrza przez 7-8 dni. Natomiast pomidory zielone i zapalone zachowują świeżość przy temperaturze 3-21 stopni C, wilgotności 85-90% i silnym obiegu powietrza przez około 4 tygodnie.
 
rolnicy.com

 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy